Telefonisk konsultation

Telefonisk konsultation er et godt alternativ til den skriftlige. Behandling telefonisk giver god mening, hvis man:
- har specifikke spørgsmål.
- går rundt med bekymringer og uvisheder, som kræver uddybende forklaring.
- ønsker en 2nd opinion, omkring et igangværende eller tidligere forløb hos anden behandler.
- er indstillet til kirurgisk indgreb, og ønsker faglig, ærlig og objektiv vejledning for at revurdere, hvorvidt det er det rigtige valg.

Skal der vejledes i træningsøvelser samt tilsendes fagligt materiale, afhængigt af problematikken, er skriftlig konsultation det rigtige valg - evt supplerende eller som opfølgende behandling.